Γιατί συντήρηση

Η ομαλή και αποδοτική λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού συστήματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πρόληψη βλαβών, την άμεση επιδιόρθωσή τους και την ορθή συντήρησή του. Η «ΤΡΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, τεχνογνωσία και προσωπικό για να σχεδιάζει και να εκτελεί ολοκληρωμένα προγράμματα εγκαταστάσεων & συντηρήσεων.

Ένα Φ/Β σύστημα είναι κάτι διαφορετικό από μια κοινή ηλεκτρική συσκευή. Όπως συμβαίνει με όλους τους ηλεκτρομηχανολογικούς εξοπλισμούς, η λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις καθώς μπορεί να παρουσιαστεί κάποια δυσλειτουργία ή βλάβη. Για αυτό το λόγο χρειάζεται παρακολούθηση από κάποιον ειδικό σε καθημερινή βάση που θα φροντίζει για το σύστημά σας.

10 λόγοι για να συντηρήσετε την επένδυσή σας:

 1. Εξασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία και τα προβλεπόμενα έσοδα μέσω της άμεσης διάγνωσης και του εντοπισμού βλάβης ή δυσλειτουργίας.
 2. Το 95% των βλαβών που εμφανίζονται οφείλονται σε κακή συντήρηση ή πλήρη απουσία αυτής.
 3. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύουν οι εγγυήσεις του εξοπλισμού.
 4. Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να αποζημιωθείτε από τον ασφαλιστικό σας φορέα, σε περιπτώσεις αξίωσης αποζημιώσεων για ασφαλιζόμενα γεγονότα (π.χ. κλοπές, φυσικές καταστροφές, μηχανολογικές βλάβες)
 5. Μειώνεται στο ελάχιστο ο χρόνος ενασχόλησής σας με την εγκατάσταση.
 6. Επιβραδύνεται η διαδικασία φθοράς/γήρανσης του εξοπλισμού. (Σε ορισμένες περιπτώσεις πρόκειται για μη αναστρέψιμη διαδικασία, με συνέπεια μόνιμη απώλεια κερδών και υψηλό κόστος αποκατάστασης.)
 7. Προστατεύεται η σωματική ακεραιότητα και η ανθρώπινη ζωή καθώς μειώνεται η πιθανότητα πρόκλησης ατυχημάτων.
 8. Προβλέπεται από το νόμο (άρθρο 5, ΦΕΚ 470) με σκοπό την ασφάλεια και την αξιοπιστία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
 9. Αυξάνεται η μεταπωλητική αξία της εγκατάστασης, σε περίπτωση παρουσίας συμβολαίων συντήρησης από πιστοποιημένη εταιρία.
 10. Το μακροχρόνιο όφελος από τη συντήρηση είναι μεγαλύτερο από το κόστος της.

Προτείνουμε προγράμματα συντήρησης ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά του κάθε έργου, ώστε να καλύπτεται πλήρως η ομαλή και αποδοτική λειτουργία του αλλά και οι δικές σας ανάγκες.

Προσφερόμενες υπηρεσίες:

 • Συντήρηση Φ/Β πάρκων και στεγών.
 • Καθημερινή παρακολούθηση μέσω τηλεμετρίας για την έγκυρη διάγνωση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας.
 • Άμεση επέμβαση σε έκτακτες περιπτώσεις (βλάβες, αστοχία υλικού, αντικαταστάσεις υλικού και άλλα).
 • Αναλυτικούς ελέγχους εξοπλισμού (σημεία ελέχου φ/β πλαισίων, inverter, βάσεων – σύσφιξη ενδιάμεσων και τερματικών συνδέσμων στο σύστημα στήριξης, καλωδιώσεων, ηλεκτρολογικών πινάκων, συστημάτων συναγερμού και φωτισμού κ.α.).
 • Καθαρισμός Φ/Β πλαισίων και αποψίλωση φυτικής βλάστησης.
 • Συντήρηση υποσταθμών μέσης τάσης
 • Θερμογραφικός έλεγχος.
 • Διαχείριση εγγυήσεων εξοπλισμού.
 • Ενεργειακή αναβάθμιση.
 • Τεχνικός Έλεγχος


     Copyright © 2020-2021 Trienergeia Mixaniki. All Rights Reserved.