Προμήθεια Φωτοβολταϊκού Εξοπλισμού

Μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση πέραν του σωστού σχεδιασμού χρειάζεται και ορθή επιλογή εξοπλισμού για να αποδώσει. Στη «ΤΡΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» προτείνουμε τον βέλτιστο συνδυασμό εξοπλισμού λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές ανάγκες του έργου και τις οικονομικές σας δυνατότητες.

Έχοντας αναπτύξει συνεργασία με περισσότερους από 20 προμηθευτές εξοπλισμού μπορούμε να σας προτείνουμε και να σας προμηθεύσουμε όλων των ειδών υλικά που αφορούν φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις (διασυνδεδεμένα και αυτόνομα συστήματα)  όπως Φ/Β πλαίσια, βάσεις, αντιστροφείς, πίνακες ΧΤ, καλώδια, γειώσεις, σύστημα συναγερμού κτλ., με στόχο τη μεγιστοποίηση της  απόδοσης σε βάθος χρόνου.     Copyright © 2020-2021 Trienergeia Mixaniki. All Rights Reserved.