Εταιρικές Αξίες

Η επιχειρηματική μας δραστηριότητα ακολουθεί χωρίς εκπτώσεις έναν σταθερό πυρήνα Αξιών. Κάθε ενέργεια, κάθε συνεργασία μαζί σας τις επιβεβαιώνει. Οι αξίες αυτές είναι τα πιστεύω των ιδρυτών της εταιρείας και τις εμπνέουμε σε όλο το προσωπικό και τους συνεργάτες μας.

Από αυτές τις Αξίες προκύπτουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της «ΤΡΙΕΝΕΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» και ο λόγος που μας έχετε ξεχωρίσει από τον Ανταγωνισμό.

 

  • Ηθική και ακεραιότητα: Επιδεικνύουμε εντιμότητα και απόλυτη ειλικρίνεια στις συνεργασίες μας και κάθε μας κίνηση διέπεται από υψηλή αίσθηση επαγγελματισμού.
  • Προσανατολισμός στον πελάτη: Κατανοούμε σε βάθος τις ανάγκες των πελατών μας, αφουγκραζόμαστε με προσοχή τις απαιτήσεις τους και στοχεύουμε στην ανάπτυξη μακροπρόθεσμων σχέσεων μαζί τους.
  • Υψηλοί στόχοι: Παρέχουμε υπηρεσίες και προϊόντα που στοχεύουν στην ποιότητα, στην δημιουργία προστιθέμενης αξίας, στη διαχρονική αντοχή για ασφαλείς και κερδοφόρες επενδύσεις.
  • Κοινωνική και περιβαλλοντική συνείδηση: Αναγνωρίζουμε την ανάγκη για σεβασμό προς το περιβάλλον, τις τοπικές κοινωνίες, την προσωπικότητα και την ασφάλεια των εργαζομένων.
  • Πάθος για δράση: Προσανατολιζόμαστε στη δράση λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας χωρίς καμία προστριβή.
  • Καινοτομία, δημιουργικότητα και συνεχής μάθηση: Στοχεύουμε σε προτάσεις και προσφέρουμε λύσεις πέρα από τα τετριμμένα, εκπαιδευόμαστε συνεχώς και ενημερωνόμαστε για τις τεχνολογικές εξελίξεις.


     Copyright © 2020-2021 Trienergeia Mixaniki. All Rights Reserved.